Osuszacze powietrza, pochłaniacze wilgoci – pytania i odpowiedzi

Osuszacze powietrza, pochłaniacze wilgoci – pytania i odpowiedzi

Osuszacze powietrza, pochłaniacze wilgoci – pytania i odpowiedzi

Do czego służą osuszacze?

Osuszacze służą do obniżania zawartości wody w powietrzu, a tym samym do osuszania przedmiotów przebywających w jego atmosferze.

Najważniejszą częścią kondensacyjnego osuszacza powietrza, jest sprężarkowy układ chłodniczy. To dzięki niemu możliwe jest uzyskanie kondensacji pary wodnej, a tym samym obniżenie zawartości wody w powietrzu.

Sercem układu chłodniczego jest sprężarka, która spręża i tłoczy czynnik chłodniczy, wymuszając jego przepływ przez cały układ. Wzrostowi ciśnienia (sprężaniu) towarzyszy wzrost temperatury. Sprężony czynnik (w stanie gazowym) trafia rurociągiem do skraplacza gdzie następuje jego ochłodzenie. Ciepło czynnika zostaje odebrane przez omywające wymiennik (skraplacz) powietrza. Czynnik ze stanu gazowego w wyniku działania ciśnienia i spadku temperatury przechodzi w stan ciekły.

Skroplony czynnik przepływa przez filtr odwadniacz, który pochłania parę wodną, mogącą dostać się do układu podczas produkcji osuszacza lub prac serwisowych. Po przejściu przez filtr, ciecz trafia do organu dławiącego (kapilary lub zaworu rozprężnego), który mając duże opory przepływu, powoduje taką różnicę ciśnień, że czynnik zaczyna się rozprężać i odparowywać. Proces parowania zachodzi w części zwanej parownikiem.

W przeciwieństwie do skraplania, towarzyszy mu spadek ciśnienia oraz temperatury. To właśnie dzięki temu zjawisku, powietrze oddaje swoje ciepło czynnikowi (umożliwiając jego odparowanie). Temperatura powietrza spada poniżej, punktu rosy co powoduje wykroplenie nadmiaru wilgoci, na ściankach parownika. Rozprężony czynnik jest ponownie zasysany przez sprężarkę i cały cykl powtarza się.

W przypadku pracy w niższych temperaturach otoczenia woda wykroplona na parowniku może zamarzać, w skutek czego następuje zwiększenie oporów powietrza przepływającego przez wymienniki. Aby zapobiec temu zjawisku, elektroniczny układ sterujący okresowo otwiera zawór elektromagnetyczny. Umożliwia to skierowanie gorącego czynnika (w stanie gazowym) bezpośrednio na parownik. Dzięki temu lód zaczyna się topić i spływać do zbiornika skroplin.

Jak długo trwa osuszanie?

Czas osuszania zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to temperatura i wilgotność powietrza, kubatura pomieszczenia, wydajność osuszacza oraz zyski wilgoci. Wszystko to powoduje, że czas potrzebny na osuszenie jest dość trudny do oszacowania i w zależności od sytuacji może zając od kilku godzin do nawet kilku dni.

Co trzeba zrobić, aby osuszanie było najbardziej efektywne?

Efektywność osuszacza można zwiększyć przez ustawienie go na środku osuszanego pomieszczenia. Obrabiane powietrze powinno mieć możliwość przepływu po całym pomieszczeniu.

Podstawowe zasady eksploatacji sprężarkowych osuszaczy kondensacyjnych:

 • urządzenia te przeznaczone są do osuszania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach (zamknięte drzwi oraz okna),
 • należy przestrzegać minimalnej odległości od ścian (zwykle 0,2÷0,5 m),
 • ustawienie urządzenia na środku pomieszczenia zwiększa jego efektywność,
 • nie ustawiać osuszacza w pobliżu źródeł ciepła,
 • nie kłaść na urządzeniu żadnych przedmiotów,
 • nie zasłaniać wlotu oraz wylotu powietrza z osuszacza,
 • używać osuszacz w zakresie temperatur zgodnym z instrukcją obsługi,
 • zaleca się magazynowanie oraz transportowanie ich w pozycji identycznej z pozycją roboczą,
 • nie jest możliwe uzyskanie parametrów powietrza, przy których punkt rosy leży poniżej 2-5°C.

Poniższy schemat przedstawia prawidłową eksploatację osuszaczy kondensacyjnych.

Podstawowe zasady eksploatacji osuszaczy adsorpcyjnych:

 • urządzenia przeznaczone są do osuszania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach,
 • możliwość instalacji osuszacza w pomieszczeniu osuszanym oraz poza nim,
 • poprzez kanały należy odprowadzić wilgotne powietrze na zewnątrz osuszanego pomieszczenia,
 • należy zastosować możliwie najkrótszą instalację kanałów,
 • należy zastosować kanały wykonane ze stali nierdzewnej,
 • nie zasłaniać wlotu oraz wylotu powietrza z osuszacza.

Jak dobrać najlepiej osuszacz?

Najlepszym, ale zarazem najbardziej skomplikowanym sposobem doboru osuszacza jest obliczenie zysków wilgoci, co umożliwia określenie jego wydajności. Możliwy jest również dobór na podstawie wykresów obrazujących charakterystykę pracy urządzenia. Znając temperaturę i wilgotność powietrza w jakich chce się stosować urządzenie można dobrać osuszacz, którego wydajność będzie satysfakcjonująca.

pomieszczenie:
długość – 4 m; wysokość – 3 m; szerokość – 5 m

obliczenia:
V = 4 x 5 x 3= 60 [m³]
V = 3,5 x 60= 210 [m³/h]

Najmniejszy osuszacz, który może być zastosowany w takim pomieszczeniu to na przykład RALF OS-90 o przepływie powietrza 240 m³/h.

Należy pamiętać, że stosując większe urządzenie można skrócić czas osuszania pomieszczenia.

Jaki jest optymalny zakres wilgotności w miejscach przebywania ludzi?

Za zakres wilgotności względnej zapewniającej komfort klimatyczny najczęściej przyjmuje się przedział 30÷65%. Jednak za najbardziej optymalny uznaje się zakres 40-50%.

Gdzie można kupić osuszacze kondensacyjne ?

Osuszacze marki Ralf dostępne są na naszej stronie internetowej oraz na portalach aukcyjnych Allegro, Sprzedajemy.pl, OLX.pl. Maszyny wysyłamy w dowolne miejsce na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

Podobne wpisy