Reklamacja i Zwroty

Zwroty

1. Klientowi, który jest konsumentem zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od daty otrzymania zakupionego Towaru.

2. Aby odstąpić od umowy należy złożyć pisemne oświadczenie i dostarczyć je listem lub drogą mailową na adres biuro@pro-masz.pl w ustawowym terminie 14 dni.

3. Odstępując od umowy należy odesłać zakupiony towar wraz z dowodem zakupu (lub jego kopią) w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.

4. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi kupujący.

5. Ponadto kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące efektem niewłaściwego użytkowania itp.

6. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, w jaki Klient dokonał płatności. Klient może również wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

7. Zwroty wysyłane na koszt sprzedawcy czy za pobraniem nie będą przyjmowane.

Reklamacje

1. Prosimy o kierowanie reklamacji na adres: PRO MASZ,  ul. Gorzowska 135 66-431 Santok

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres, e-mail Klienta, datę zawarcia umowy, przedmiot reklamacji (wraz ze wskazaniem żądania kupującego), opis wady oraz datę jej powstania i dowód zakupu (lub jego kopię).

3. Klient musi odesłać reklamowany towar do sprzedawcy.

4. Z kolei sprzedawca musi ustosunkować się do reklamacji w ciągu 14 dni.