Sklep internetowy PRO MASZ jest prowadzony przez FHU DAWID MACULEWICZ, ul. Gorzowska 135, 66-431 Santok, Tel. 602 647 847, biuro@pro-masz.pl, NIP: 599-284-91-02

§1. Pojęcia

Użyte w poniższym regulaminie określenia należy tłumaczyć jako:

1. Serwis – sklep internetowy www.PRO-MASZ.pl – platforma informatyczna, podłączona do internetu, dostępna w domenie www.PRO-MASZ.pl, pozwalająca Użytkownikom, na korzystanie ze sklepu internetowego.

2. Operator – PRO MASZ z siedzibą w Polsce w 66-431 Santok, ul. Gorzowska 135, posiadający numer NIP 599-284-91-02 oraz będący w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, będący administratorem Serwisu www.pro-masz.pl, z którym należy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@pro-masz.pl

3. Osoba – osoba prawna, osoba fizyczna, oraz jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

4. Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

5. Użytkownik – Pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również małoletni, lub pełnoletni nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, jak również akceptacji Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób wymienionych w poprzedzającym zdaniu, oraz za skutki ich działania, jeżeli wykorzystują Serwis bez zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają poprzez uprawnionych przedstawicieli.

6. Regulamin – niniejszy dokument głównie ustalający warunki i zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, kierowanym przez Operatora pod domeną www.pro-masz.pl

§2. Sklep Internetowy, Towar, Produkty Oraz Ceny

1. Operator w ramach serwisu kieruje sklepem internetowym.

2. Operator uprawniony jest do zmiany cen towarów, jak również samych towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego.

3. Cena produktów w sklepie internetowym wyrażona jest w polskich złotych i zawiera podatek VAT.

4. Wszystkie towary, opatrzone są zdjęciami produktów i służą prezentacji konkretnych modeli produktów. Różnice będące wynikiem indywidualnych ustawień komputera Użytkownika np. proporcje, kolor, itd. nie mogą być powodem reklamacji towaru.

§3. Zamówienia

1. Zamówienia są składane w sklepie internetowym przez Użytkownika. Proces polega na dodaniu produktów do koszyka, następnie wyborze sposobu dostawy i ewentualnym wyrażeniu chęci otrzymania faktury, co wiąże się z podaniem odpowiednich danych. Ostatnim etapem jest potwierdzenia złożonego zamówienia. Dokonanie zakupu oznacza zawarcie z Operatorem umowy sprzedaży.

2. Czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze na wszystkie produkty. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym, dostarczenia wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do realizacji zamówienia.

3. W przypadku zamówień pilnych, expresowych prosimy o kontakt telefoniczny, gdyż jest to najszybsza forma ustalenia szczegółów oraz ocenienia możliwości wykonania usługi w krótszym terminie.